Matrixian

Matrian Group

Als expert in datagedreven vastgoedwaardering hebben wij in eigen beheer eenAutomated Valuation Model (AVM)ontwikkeld. Dit model biedt een nauwkeurige berekening van de waarde van één of meerdere vastgoedobjecten. Hierdoor kunt u uw vastgoedportefeuille altijd en overal (her)waarderen, onderpand evalueren, taxatierapporten valideren en investeringsmogelijkheden beoordelen.

Matrixian Group

Met behulp van
data en AI maken wij de vastgoedsector betrouwbaar en efficiënt. Wij
digitaliseren elk vastgoedobject en koppelen alle systemen en databronnen zodat
u maximaal geholpen wordt bij het vinden, waarderen en analyseren van vastgoed.
‘Weten wat u heeft’ en ‘weten waar het potentieel ligt’ krijgen hiermee een
geheel nieuwe betekenis.

Waardering


Als expert in datagedreven vastgoedwaardering hebben wij in eigen beheer een
Automated Valuation Model (AVM) ontwikkeld. Dit model biedt een nauwkeurige
berekening van de waarde van één of meerdere vastgoedobjecten. Hierdoor kunt u
uw vastgoedportefeuille altijd en overal (her)waarderen, onderpand evalueren,
taxatierapporten valideren en investeringsmogelijkheden beoordelen.

Portefeuille verduurzaming

In een tijd waarin de verduurzaming van vastgoed een cruciale ambitie is, begrijpen we de
uitdagingen waarmee portefeuillebeheerders worden geconfronteerd. Vaak
ontbreekt het aan inzicht en duidelijkheid over waar te beginnen en welke
ingrepen het meest impactvol zullen zijn. Onze geavanceerde data-oplossingen bieden inzicht in de huidige duurzaamheidsstaat van uw vastgoed en identificeren de meest efficiënte en effectieve verduurzamingsmaatregelen die u kunt nemen. 

WHERE REAL ESTATEMEETS DATA AND AI