Zekerheid in het betalingsverkeer | samenwerking LoopinOne

Zekerheid in het betalingsverkeer | samenwerking LoopinOne

Omdat Rtunda een platform is waar vraag en aanbod elkaar vinden is zekerheid van betaling een vereiste. Om betaling voorspoedig te laten verlopen is een goede KYC & KYB noodzakelijk. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Ken-uw-klant (Know Your Customer, KYC) en ken-uw-zakelijke-klant (Know Your Business, KYB) zijn de processen waarmee een bedrijf zijn individuele (KYC) en zakelijke (KYB) klanten identificeert en verifieert.

Het ken-uw-klant-principe is een basisvoorwaarde binnen de financiële dienstverlening. In Nederland is dit vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft)en is uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Alle financiële instellingen (niet alleen banken maar bijvoorbeeld ook verzekeraars en beleggingsadviseurs) moeten verdachte situaties en transacties van klanten melden bij toezichthouders. Dit voorkomt dat via de financiële instelling witwaspraktijken plaatsvinden, fraude wordt gepleegd, belasting wordt ontdoken of criminele of zelfs terroristische activiteiten worden gefinancierd. Een goed Ken-uw-klant-beleid draagt bij aan de betrouwbaarheid en veiligheid in handel, economie en betalingsverkeer. Ook voor de financiële instellingen zelf is een goede screening en monitoring van belang, om geen integriteitsrisico’s, reputatieschade of torenhoge boetes op te lopen

Voor het betalingsverkeer van Rtunda verzorgt LoopingOne deze procedure. Hiermee is gewaarborgd dat wij voldoen aan de Nederlandse regelgeving omtrent betalingen en het KYC & KYB principe. Wij zijn blij met deze stap om het vertrouwen in ons betalingsverkeer te borgen!

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.