Samenwerking Buro BOV | Toetsing en Checks

Samenwerking Buro BOV | Toetsing en Checks

Rtunda is een platform waar digitaal ontwikkelen wordt gefaciliteerd. Samen met onze partners ondersteunen wij met digitale oplossingen de vastgoedmarkt. Vandaag introduceren wij de digitale oplossingen van Buro BOV.

Komend jaar gaat de omgevingswet van kracht worden en zal er door de markt actief aangetoond moeten worden dat planvorming voldoet aan de kaders. BOV heeft hier een passend instrument voor waarmee de ontwikkelaar zelf de regie heeft maar niet alle kaders hoeft te zoeken.

BOV heeft zijn software de afgelopen jaren doorontwikkeld om de toetsing van het Bouwbesluit sneller inzichtelijk te maken. Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker! Dat geldt zeker voor deze functies. BOV kan het ontwerp en ontwikkelproces ondersteunen door op basis van de functie een compleet overzicht met geldende eisen te leveren. Hiermee is het ontwerpen beter te toetsen en beheersbaar.

Tevens kan een complete check van het 3d model gedaan worden zodat u snel weet hoever u bent ten aanzien van de geldende norm. Zo komt u professioneel over bij de overheid en bouwt u aan een vertrouwde relatie.

Fijn om veranderende regelgeving een goede partner te hebben!

Beschikbaar vanaf tweede week mei!
Welkom Buro BOV!

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.